استخدام منشی خانم در یک نشریه و سایت در تهران

یک نشریه و سایت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد…

استخدام سردبیر در یک نشریه معتبر در تهران

یک نشریه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام ادمین اینستاگرام در نشریه تخصصی ساناز سانیا در تهران

استخدام نشریه تخصصی ساناز سانیا نشریه تخصصی ساناز سانیا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…

استخدام پژوهشگر و محقق جهت انتشارات مجله (نشریه علمی خارجی) در تهران

استخدام یک انتشارات مجله (نشریه علمی خارجی) در تهران یک انتشارات مجله (نشریه علمی خارجی) در…

استخدام کارمند اداری آقا در نشریه تخصصی ساناز سانیا در تهران

استخدام نشریه تخصصی ساناز سانیا نشریه تخصصی ساناز سانیا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…

استخدام کارشناس فروش در نشریه تخصصی ساناز سانیا در تهران

استخدام نشریه تخصصی ساناز سانیا نشریه تخصصی ساناز سانیا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…

استخدام طراح صفحات نشریه مسلط به adobe indesign

استخدام فصلنامه ادبی مجمر فصلنامه ادبی مجمر در آذربایجان غربی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از…

استخدام اپراتور کامپیوتر خانم در یک نشریه فرهنگی در تهران

یک نشریه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر…