استخدام يك موسسه چاپ و نشر واقع درخيابان انقلاب تهران

 موسسه چاپ و نشر واقع در انقلاب از تعدادي تايپيست و يك گرافيست و يك پيك موتوري با شرايط…

استخدام 5 رديف شغلي در موسسه اي فعال در زمينه نشر و آموزش در تهران

موسسه اي فعال در زمينه نشر و آموزش جهت توسعه و تكميل كادر خود در استان تهران از…

استخدام فروشنده خانم در مجموعه نشر شاملو در تهران

استخدام مجموعه نشر شاملو مجموعه نشر شاملو جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…

استخدام همكار متخصص it، شبكه و سرور در موسسه چاپ و نشر

استخدام یک موسسه چاپ و نشر در تهران یک موسسه ی چاپ و نشر در تهران…

استخدام کارگر ساده آقا در مجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگل

استخدام مجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگل مجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگل در…

استخدام کارشنارس IT آقا در مجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگل

استخدام مجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگل مجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگل در…

استخدام ۶ ردیف شغلی مجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگل در تهران

مجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگل در تهران استخدام می نماید: ?عناوین شغلی : ?کارشناس برنامه…

استخدام چند ردیف شغلی در مجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگل

استخدام مجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگل مجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگل در…

استخدام بازاریاب در امور چاپ و نشر کتاب در شیراز

به بازاریاب در امور چاپ و نشر کتاب در شیراز نیازمندیم. آموزش + حوق ثابت +…

استخدام کارشناس فروش با سابقه کار در نشر بوعلی در تهران

استخدام نشر بوعلی شرکت نشر بوعلی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…

استخدام نیروی مترجم جهت ترجمه در نشر هورمزد

استخدام نشر هورمزد در تهران نشر هورمزد در تهران افراد واجد شرایط ذیل ار استخدام مینماید.…

استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت تولیدی و بازرگانی چاپ و نشر

شرکت تولیدی و بازرگانی چاپ و نشر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…