استخدام حسابدار باز نشسته پاره وقت در یک گروه ساختمانی

یک گروه ساختمانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…