استخدام 4 رديف شغلي يك شركت مهندسي و نظارت كارگاهي در سايت هاي عسلويه و كنگان

تاریخ انقضا :1399/6/31

استخدام يك شركت مهندسي مشاور در حوزه مطالعه و نظارت بر پروژه هاي محيط زيست در تهران و چابهار

يك شركت مهندسي مشاور در حوزه مطالعه و نظارت بر پروژه هاي محيط زيست، منابع طبيعي و مهندسي…

استخدام تکنسین ناظر تولید جهت نظارت بر فرآیند ساخت قطعات استیل در تهران

استخدام تکنسین ناظر تولید در تهران شرکت شریف گاما در تهران جهت تکمیل کادر واحد مکانیک…

استخدام مهندس مکانیک با سابقه کار جهت نظارت بر مونتاژ تجهیزات

به مهندس مکانیک با سابقه کار جهت نظارت بر مونتاژ تجهیزات در تهران نیازمندیم. اطلاعات تماس…

استخدام نیروی آقا جهت نظارت پروژه ای در شرکت جوان اندیشان پویای قومس

استخدام شرکت دانش بنیان جوان اندیشان پویای قومس شرکت دانش بنیان جوان اندیشان پویای قومس در…

استخدام سرپرست دستگاه نظارت در یک شرکت مهندسی مشاور/تهران

یک شرکت مهندسی مشاور جهت سرپرستی دستگاه نظارت یکی از پروژه های خود در سایت خارج…

استخدام کارشناس ارشد مدیریت ساخت در شرکت طراحی و نظارت (ساختمانی)

استخدام یک شرکت طراحی و نظارت (ساختمانی) در تهران یک شرکت طراحی و نظارت (ساختمانی) در…

استخدام مهندس الکترونیک در شرکت نگاه و نظارت امن رایا در تهران

استخدام نگاه و نظارت امن رایا شرکت نگاه و نظارت امن رایا جهت تکمیل کادر خود…

استخدام رئیس انبار جهت نظارت بر انبارگردانی دوره ای در قم

استخدام رئیس انبار در قم شرکت امید فنر در قم جهت تکمیل کادر خود از واجدین…