استخدام پرسشگر در یک موسسه نظرسنجی در تهران

یک موسسه نظر سنجی معتبر برای تکمیل کادر پرسشگری خود در استان تهران ،شهر تهران، شهریار،…

استخدام کارشناس CRM ( نظرسنجی ) خانم در تهران

استخدام بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بازرسی کیفیت و استاندارد ایران جهت تکمیل کادر خود در…

استخدام مشاور آمار و نظرسنجی در یک شرکت در تهران

یک شرکت برای تکمیل کادر تخصصی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…