استخدام گروه صنعتي مثلث نفتانير گروه فعال در زمينه تامين تجهيزات نفت،گاز و پتروشيمي در استان تهران

گروه صنعتي مثلث نفتانير  گروه معتبر وفعال در زمينه تامين تجهيزات نفت،گاز و پتروشيمي جهت تكميل…