استخدام منشی خانم در شرکت نفتا نیرو پاسارگاد در تهران

استخدام شرکت نفتا نیرو پاسارگاد شرکت نفتا نیرو پاسارگاد جهت تکمیل کادر خود در استان تهران محدوده…