استخدام حسابدار خانم در یک شرکت پیمانکار مخابرات نفت/تهران

یک شرکت پیمانکار مخابرات نفت جهت تکمیل کادر خود در منطقه غرب استان تهران از افراد…