استخدام 3 رديف شغلي يك شركت مهندسي در سايت هاي نفتي و پتروشيمي چابهار و جاسك ( استان سيستان و بلوچستان )

يك شركت مهندسي  در سايت هاي نفتي وپتروشيمي چابهار و جاسك از تخصص هاي زير دعوت به عمل…

استخدام 7 عنوان شغلي يك شركت در توليد قير و فرآورده هاي نفتي در جنوب كشور

تاریخ انقضا :1399/5/25

استخدام يك شركت توليدي معتبر فرآورده هاي نفتي در بندرعباس

يك شركت توليدي معتبر فرآورده هاي نفتي در بندرعباس جهت تكميل كادر خود از واجدين شرايط…

استخدام يك شركت نفتي در دفتر تهران

  تاریخ انقضا :1399/1/21

استخدام شركت نوآوران تجارت كيان فعال در حوزه نفتي

شركت نوآوران تجارت كيان فعال در حوزه نفتي جهت تكميل كادر خود در استان تهران از…

استخدام چند رديف شغلي يك شركت در زمينه صنايع نفت و فرآورده هاي نفتي در استان هرمزگان

يك شركت معتبر در زمينه صنايع نفت و فرآورده هاي نفتي در استان هرمزگان از كارشناسان رشته…