استخدام بازاریاب دریک شرکت معتبر پخش فرآورده های نفتی(روانکار)

یک شرکت معتبر در پخش روانکار جهت تکمیل کادر فروش خود در استان تهران از افراد واجد…