استخدام بازاریاب مسلط به فروش غرفه نمایشگاهی(ظرفیت بسیارمحدود)

شرکت معتبری در زمینه ساخت غرفه های نمایشگاهی در استان تهران اقدام به استخدام بازاریاب با…