استخدام مونتاژ کار در شرکت نمودار کنترل در تهران

استخدام نمودارکنترل شرکت نمودار کنترل که در زمینه تولید محافظ های یخچال – سیم سیار و…