استخدام 3 رديف شغلي مركز آموزش مجازي پارس پندار نهاد در استان اصفهان

مركز آموزش مجازي پارس پندار نهاد در استان اصفهان جهت تدريس پكيج هاي آمادگي آزمون نظام…

استخدام يك نهاد مالي فعال در بازار سرمايه در تهران

«كارشناس روابط عمومي» نام شركت: نهاد فعال در بازار سرمايه شهرستان: تهران مدرك تحصيلي: كارشناسي  يا…

استخدام مددکار اجتماعی در یک موسسه مردم نهاد در تهران

یک موسسه مردم نهاد جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط…

استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در هولدینگ پارس پندار نهاد

آگهی استخدام هولدینگ پارس پندار نهاد تیم بزرگ و پویای هولدینگ پارس پندار نهاد ، جهت…

استخدام کارشناس سرمایه گذاری جهت یک نهاد مالی فعال در حوزه دانش بنیان

آگهی استخدام یک نهاد مالی فعال در حوزه دانش بنیان یک نهاد مالی فعال در حوزه…