استخدام کارشناس امور نهالستان، کارمند بازرگانی در مازندران

یک هلدینگ تولیدی صنعتی جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر…