حل مسائل به صورت خلاقانه

مقابله با چالش های گوناگون، بخشی از زندگی شخصی وکاری ماست و فائق آمدن بر آنها…

استخدام مهندس هوافضا در مرکز نوآوری و توسعه خدمات نوین/تهران

استخدام مرکز نوآوری و توسعه خدمات نوین مرکز نوآوری و توسعه خدمات نوین جهت تامین نیروی…

استخدام کارشناس فروش جهت مرکز نوآوری های آموزشی مرآت در تهران

استخدام مرکز نوآوری های آموزشی مرآت در تهران مرکز نوآوری های آموزشی مرآت جهت تکمیل کادر…

استخدام کارشناس فروش در مرکز نوآوری های آموزشی مرآت در تهران

استخدام مرکز نوآوری های آموزشی مرآت مرکز نوآوری های آموزشی مرآت جهت تکمیل کادر خود در…

استخدام گرافیست ارشد،مسئول دفتر در شرکت توسعه نوآوری باوند

استخدام توسعه نوآوری باوند شرکت توسعه نوآوری باوند جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از…