استخدام کارگر ساده آقا و خانم جهت کار صحافی محدوده مترو نوابِ تهران

صحافی در محدوده مترو نوابِ تهران به کارگر ساده آقا و خانم نیازمند است. تلفن :…

استخدام حسابدار با سابقه خانم در خیابان نواب صفویِ اصفهان

به حسابدار با سابقه خانم جهت همکاری در خیابان نواب صفویِ اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط…