استخدام نصاب و اپراتور پی وی سی کابینت در شرکت نوبه

استخدام شرکت نوبه  شرکت نوبه (کابینت سازی نف آمل) جهت تکمیل کادر خود در حوزه های…

استخدام کارگر ساده جهت شرکت نوبه در مازندران

استخدام شرکت نوبه  شرکت نوبه (کابینت سازی نف آمل) جهت تکمیل کادر خود در حوزه های…