استخدام دو نفر جوشکار و یک نفر آشنا به سوراخکاری و نوردکاری

یک شرکت تولیدی به دو نفر آشنا به جوشکاری برق و CO2 و یک نفر آشنا…