استخدام مترجم همزمان انگلیسی خانم در شرکت ایده نورد در تهران

استخدام ایده نورد شرکت ایده نورد جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…

استخدام برقکار خط نورد در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام سرویس کار جهت شرکت آسانسور برج نورد

شرکت آسانسور برج نورد در تهران به یک سرویس کار مجرب با موتور نیازمند میباشد. تلفن…

استخدام طراح و گرافیست در شرکت ایده نورد در تهران

استخدام ایده نورد شرکت ایده نورد جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…