استخدام منشی در شرکت نورهان صنایع در تهران

استخدام شرکت نورهان صنایع شرکت نورهان صنایع در زمینه نفت،گاز و پتروشیمی جهت تکمیل کادر خود…