استخدام مکانیکال آشنا به جرثقیل سقفی، گیربکس صنعتی، نپوماتیک

استخدام یک شرکت فعال در زمینه نفت و گاز در تهران یک شرکت فعال در زمینه…