استخدام طراح گرافیست در مجموعه چاپ و تبلیغات نگاران-تهران

استخدام چاپ و تبلیغات نگاران مجموعه چاپ و تبلیغات نگاران جهت تکمیل کادر طراحی خود در…