استخدام بازاریاب خانم جهت شرکت تولید پخش نگارین در تهران

استخدام نگارین شرکت تولید پخش نگارین جهت تکمیل کادر فروش خود در استان تهران از افراد…