استخدام جوشکارco2 و جوشکار زیر پودری و مونتاژکار صنعتی/البرز

یک شرکت  جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…

استخدام مونتاژ کار و جوشکار co2 و زیر پودری در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام رنگ کار پودری الکترواستاتیک و کارگر آبکاری و آنود لیزر فلزات در اصفهان

به رنگ کار پودری الکترواستاتیک و کارگر آبکاری و آنود لیزر فلزات جهت همکاری در اصفهان…