استخدام همکار مسلط به طراحی در زمینه پوستر و کاغذ دیواری

به همکار خانم مسلط به طراحی در زمینه پوستر و کاغذ دیواری با شرایط عالی و…