استخدام يك شركت توليد پوشاك در خراسان رضوي ( مشهد )

يك شركت معتبر توليد پوشاك جهت تكميل كادر فروشگاهي خود در استان خراسان رضوي، شهر مشهد…