استخدام فروشنده در یک مجموعه جهت فروشندگی پوشاک/البرز

یک مجموعه جهت فروشندگی پوشاک در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری…