استخدام کارگر ساده در یک مجتمع معتبر و بزرگ پوشاک/خراسان رضوی

یک مجتمع معتبر و بزرگ پوشاک جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از تعدادی…