استخدام کارگر جهت پولیشکاری، پرداختکاری و مونتاژ در یک ماشین سازی معتبر

استخدام یک ماشین سازی معتبر در تهران یک ماشین سازی معتبر در تهران جهت تکمیل کادر…