استخدام 4 عنوان شغلي در نمايندگي پيركاردين در تهران

نمايندگي پيركاردين جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به…