استخدام فروشنده جهت فروشگاه پوشاک ایتالیایی پیاتزا در تهران

استخدام فروشگاه پوشاک ایتالیایی پیاتزا فروشگاه پوشاک ایتالیایی پیاتزا (شرکت یاس مد اوا تجارت) در تهران…

استخدام فروشنده با بیمه در فروشگاه پوشاک برند ایتالیایی (پیاتزا)

استخدام فروشگاه پوشاک برند ایتالیایی (پیاتزا) فروشگاه پوشاک برند ایتالیایی (پیاتزا) در تهران افراد واجد شرایط…