استخدام کارگر ساده جهت فست فود پیتو در کرج

به کارگر ساده با حقوق مکفی جهت کار در آشپزخانه فست فود پیتو در کرج نیازمندیم.…