استخدام نیرو جهت کار سیم پیچی الکتروموتور در مشهد

به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر جهت کار سیم پیچی الکتروموتور در مشهد نیازمندیم. اطلاعات…

استخدام کاگر ماهر سیم پیچی و برق صنعتی در تهران

به کاگر ماهر سیم پیچی و کارگر برق صنعتی در تهران (شهرک صنعتی شمس آباد) نیازمندیم.…