استخدام خیاط خانم جهت همکاری در چادرسرای سحر – قم

به تعدادی خیاط خانم ترجیحاً در محدوده نیروگاه جهت همکاری در چادرسرای سحر در قم نیازمندیم.…