استخدام کارگر ساده،بازاریاب در شرکت چاپینیک در تهران

استخدام شرکت چاپینیک شرکت چاپینیک جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط…