استخدام مدیر مالی در مجموعه چرتکه در خراسان رضوی

استخدام مجموعه نرم افزارهای مالی و حسابداری چرتکه مجموعه نرم افزارهای مالی و حسابداری چرتکه جهت…

فراخوان اعطای نمایندگی فعال و جذب مدرس در چرتکه ایران مث

آگهی اعطای نمایندگی فعال و جذب مدرس در  چرتکه ایران مث چرتکه ایران مث طراح و…

استخدام پشتیبان نرم افزار در شرکت نرم افزار حسابداری چرتکه

استخدام شرکت نرم افزار حسابداری چرتکه شرکت نرم افزار حسابداری چرتکه در بخش پشتیبانی خود در…

استخدام مربی چرتکه جهت کار در یک موسسه آموزشی معتبر

ک موسسه آموزشی معتبر در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به پنج نفر مربی…