استخدام چرخكار ماهر و نيمه ماهر در تولیدی آراز بانو

دعوت به همکاری توليدی آراز بانو توليدی آراز بانو در فردیس به همکاری رده شغلی زیر…