استخدام دوزنده ماهر با چرخهای خیاطی راسته دوز در اصفهان

یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت…