استخدام چرخکار،اتوکار، وسط کار با بیمه و مزایا در تهران

یک تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…