استخدام چرخکار،وردست، اتوکار و زیگزال زن خانم در تولیدی پوشاک

یک تولیدی پوشاک در زنجان به چند نفر چرخکار و وردست چرخکار، اتوکار و زیگزال زن…