استخدام انباردار صنعتی در گروه تولیدی سپهر چرم/آذربایجان شرقی

استخدام گروه تولیدی سپهر چرم گروه تولیدی سپهر چرم جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان…