استخدام آشپز و نیروی نظافتی و خدماتی در کارخانه چرمسازی

یک کارخانه چرمسازی جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام برقکار صنعتی در کارخانه چرمسازی

دعوت به همکاری یک کارخانه چرمسازی در تبریز یک کارخانه چرمسازی واقع در تبریز جهت تکمیل…

استخدام مهندس شیمی آقا در کارخانه چرمسازی

دعوت به همکاری مهندس شیمی در کارخانه چرمسازی یک کارخانه چرمسازی واقع در تبریز جهت تکمیل…