استخدام باریستا کار و کاپیتان اردر در گروه مجموعه غذایی چلت

گروه مجموعه غذایی چلت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام نیروی کاپیتان اردر در گروه مجموعه غذایی چلت

استخدام گروه مجموعه غذایی چلت گروه مجموعه غذایی چلت در تهران از افراد زیر استخدام می…

استخدام کاپیتان اردر خانم در گروه مجموعه غذایی چلت در تهران

گروه مجموعه غذایی چلت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام باریستا کار در گروه مجموعه غذایی چلت در تهران

یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…