استخدام همکار خانم جهت مونتاژ چمدان در محدوده طلاب مشهد

به چند نفر همکار خانم جهت مونتاژ چمدان در محدوده طلاب مشهد نیازمندیم. آدرس : محدوده…