استخدام منشی خانم در یک تجهیزات پزشکی در رضوی محدوده چمران

 یک تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی واقع در محدوده چمران از افراد…