استخدام کارشناس کنترل کیفیت آقا در صنایع فلزی چناقچی/تهران

استخدام صنایع فلزی چناقچی صنایع فلزی چناقچی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…