استخدام نیروی ساده جهت بستنی چوبین در اصفهان

به نیروی ساده جهت کار در بستنی چوبین در اصفهان (چهارباغ عباسی) نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل…