استخدام 3 عنوان شغلي در توليدي آذر چيچك فر در آذربايجان شرقي

 شركت آذر چيچك فر جهت تكميل كادر اداري و توليد خود در استان آذربايجان شرقي اقدام به…