استخدام چکش کار،خمکار و جوشکار برای کارگاه مسگری در زنجان

استخدام کارگاه مسگری در زنجان یک کارگاه مسگری واقع در زنجان جهت تکمیل کادر خود افراد…

استخدام تراشکار در شرکت چکش گستر آذربایجان

استخدام شرکت چکش گستر آذربایجان شرکت چکش گستر آذربایجان واقع در تبریز جهت تکمیل کادر خود از افراد…

استخدام تراشکار و فرزکار ماهر در شرکت چکش گستر آذربایجان

استخدام شرکت چکش گستر آذربایجان شرکت چکش گستر آذربایجان واقع در تبریز جهت تکمیل کادر خود از افراد…

استخدام تراشکار، فرزکار ماهر و جوشکار در شرکت چکش گستر آذربایجان

دعوت به همکاری شرکت چکش گستر آذربایجان شرکت چکش گستر آذربایجان واقع در تبریز جهت تکمیل…