استخدام نیروی خانم جهت چک کردن اجناس هایپر – اصفهان

به نیروی خانم جهت چک کردن اجناس هایپر – اصفهان نیازمندیم. ساعت مراجعه: 16 الی 18…